Tantra nu înseamnă sexualitate ci a vedea sfințenia în tot ce te înconjoară.

Tantra nu înseamnă desfrânare ci un control desăvârșit.

Tantra înseamnă iubire și transcendere.

Tantra înseamnă nondualitate și realizare instantanee a Unității.

Tantra înseamnă curaj și înțelepciunea de a-ți accepta aparentele limite prezente și de a avansa neîncetat către nelimitare.

Tantra înseamnă să fii mereu tu însuți și să îl pui întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc.

.........................................................................................................

Cum e posibil ca emoția erotică să ne înalțe ? Fiindcă omul superior, care nu neagă și controlează perfect instinctele vede spontan în persoanele de sex opus o ființă divină, iar pe el se ipostaziază instantaneu în contrapartea sa. Erosul plin de iubire ne aduce aminte că suntem cu adevarat sfinți... și pentru asta trebuie, doar, să refuzăm căderea în animalitate.

.........................................................................................................

ADI Tantra înseamnă Prima Tantră sau Tantra Primordială.

.........................................................................................................

Articol preluat de pe site-ul www.adanima.org.
Nicholas Roerich şi Agni Yoga Agni Yoga reprezintă un sistem de practici introduse de Roerich şi membrii familiei sale, care constă într-o formă de Raja yoga. Agni este termenul sanscrit care desemnează focul subtil, care se regăseşte la diferite nivele ale fiinţei noastre, şi care, odată trezit la nivel mintal şi spiritual, poate conduce foarte rapid fiinţa către stări de iluminare. Agni yoga lucrează cu puterea gândului – acea energie care susţine şi hrăneşte toate formele de energie, cea mai puternică din univers. Lumea Focului, uneori numită şi Lumea cea mai Înaltă, este tărâmul pur al spiritului, de dincolo de lumile astrale.

Energia focului este acumulată în fiinţă prin strădania acesteia către perfecţiunea în muncă şi devoţiune. Această acumulare a focului conduce către sferele elevate ale spiritului. Contactul cu acele lumi permite activarea anumitor centri nervoşi care deschid şi amplifică percepţiile spirituale. Practica lui Agni Yoga nu presupune existenţa vreunei asana, mantra-e, meditaţii, şi nu este predată de vreun maestru sau învăţător. Ea este relativ dificil de practicat, şi poate fi abordată cu predilecţie de temperamentele ruse, deoarece nu este ceva simplu şi concret.

Agni Yoga necesită o mare devoţiune şi putere a intenţiei, ceea ce spiritele ruseşti aşteaptă să fie caracteristic oricărei căi spirituale autentice. Se spune că textele disciplinei Agni Yoga sunt aidoma unui şirag de perle: dacă cineva examinează fiecare perlă, el poate ajunge să pătrundă semnificaţia întregului şirag. Eliberarea ultimă este atinsă prin practica strădaniei individuale de a produce o transmutaţie esenţială la nivelul conştiinţei. Viaţa cotidiană este abordată ca un sui-generis teren experimental de auto-observare şi constantă elevare a fiinţei.

Agni Yoga este focusată în special pe conceptele de Iubire, Frumuseţe şi Acţiune. Iubirea este considerată ca puterea motivantă cea mai semnificativă din Univers, iar această idee despre Iubire include şi realizarea Frumuseţii în scop altruist. Fiinţa umană învaţă să aplice „conceptul de frumuseţe” în viaţa de zi cu zi, căutând surse de inspiraţie în frumuseţea universală. Apoi, Acţiunea survine ca rezultat al activităţilor în concordanţă cu percepţia noastră asupra Frumuseţii. Aceasta este pretutindeni, după cum susţine Agni Yoga.

Dacă nu reuşim să o percepem, acest eşec se datorează incapacităţii noastre de moment, şi nu absenţei ei! Prin practica lui Agni Yoga, fiinţa umană învaţă să vadă şi să simtă care sunt acele trăsături de caracter care trebuie transformate în sens evolutiv. Astfel, trăirile emoţionale şi gândurile pot conduce la o dezvoltare ascendentă a lumii fizice, prin punerea noastră, a oamenilor, în serviciul semenilor noştri.

Ca în cazul majorităţii creaţiilor lui Roerich, Agni Yoga constituie o aplicaţie a învăţăturilor primite de acesta de la Ierarhia Spirituală. Roerich şi soţia sa au considerat aceasta ca pe o abordare modernă a spiritualităţii, o cale de a aplica Adevărul şi Frumuseţea în Acţiune.

Simbolul Păcii, propus de Roerich, constituie un semn universal al conştienţei realităţii trinităţii, o idee asupra protejării întregii lumi faţă de violenţă şi ostilitate. Roerich a sperat că acest simbol ar putea fi adoptat de un organism internaţional angrenat în lupta pentru pace, ca de exemplu Crucea Roşie. Astfel, el ar fi constituit emblema militării pentru protecţie şi pace în întreaga lume. În acest context mai larg, simbolul propus de el ar fi servit şi la protejarea patrimoniului cultural internaţional faţă de acţiunile distructive ale unor oameni, în timp de pace şi de război.

Familia Roerich a nutrit mereu convingerea că arta şi demersurile culturale pot stabili o punte de legătură peste orice falie politică. Un pictor occidental poate deprinde arta chinezească, şi această relaţie transculturală poate colmata orice ruptură sau diferenţă de credinţe sau de sisteme socio-politice. Dacă fiinţele umane îşi orientează atenţia şi eforturile asupra rafinamentului, a frumuseţii şi artei, schemele de gândire şi cele culturale vor fi respectate, în mod implicit. Frumuseţea şi cunoaşterea elevată creează prin ele însele un limbaj universal, care poate uni toate naţiunile lumii. Iar pacea stabilită pe bazele unei colaborări internaţionale şi a unei înţelegeri mutuale profunde este absolut necesară pentru supravieţuirea rasei umane…

Pentru informaţii suplimentare, a se consulta următoarele referinţe: Daniel Entin, director al Muzeului Roerich din New York. Adresa sa electronică este: Director@Roerich.org . Muzeul Roerich, Roerich.org, sau la adresa West 107th Street, New York, NY. Yegor Falev, profesor de filozofie la Universitatea de Stat din Moscova. Adresa de contact: Parinama@mtu-net.ru.

Mai multe informaţii despre Agni Yoga se pot obţine de la Societatea Agni Yoga, cu adresa : www.AgniYoga.org.

.........................................................................................................

Avertisment

”Cu cât cazi de mai de sus, cu atât te lovesti mai tare”.

Tantra nu este potrivită pentru persoane care nu doresc transformarea spirituală și care fac diverse compromisuri de conștiință. Este nevoie de responsabilitate și iubire pentru a păși în câmpul fascinant al transformării și realizării spirituale tantrice. Una din căile de cădere ale practicanților tantrici este aceea de a folosi abilitățile dezvoltate pentru a realiza magie neagră. Aceasta va atrage acumularea unei karma negativă dificilă și dureroasă și ar fi un mod prostesc de a acționa. Farmecul personal și iubirea care se trezesc în inima ființelor de sex opus pentru un sau o tantrika trebuie tratate cu înțelepciune și responsabilitate.

În nici un caz nu trebuie să acționăm astfel încât să generăm suferință sau să profităm în diverse feluri de astfel de situații.

Dacă un (sau o) tantrika practică și metode care includ fuziunea amoroasă cu persoane de sex opus, atunci, pentru a nu cădea spiritual, este necesar să fie îndeplinite ”Cele 5 condiții ale Iubirii Perfecte”:

- să fie o acțiune în acord cu voința divină și consacrată lui Dumnezeu

- să fie realizată cu continență sexuala perfectă

- să fie realizată cu iubire

- să fie realizată cu transfigurare

- să pornească din Inimă, să se desfășoare în Inimă și să își petreacă aparentul sfârșit exterior în Inimă.

Dacă acestea sunt îndeplinite, apropierea dintre bărbat și femeie nu va genera nici un fel de cădere spirituală, ci va amplifica enorm evoluția spirituală a celor doi.

Tantra NU este doar continență sexuală perfectă, dar fara ea este impostura și devine o cale periculoasă de cădere accelerată.

Tantra este arta transfigurarii vieții și a recunoașterii prezenței divine în tot ceea ce este lumea și în tot ceeea ce suntem.

Tantra NU este o metodă sexuală, iar principiile spirituale ale apropierii față de persoanele de sex opus sunt doar o mică parte din Tantra.

Tantra NU este magie neagră. Tantra NU poate fi practicată de cei care nu au înalte calități spirituale, morale si etice.

Tantra NU poate fi practicată fără îndrumarea unui maestru competent.

Dacă nu aveți un maestru competent NU ÎNCERCAȚI SĂ PRACTICAȚI TANTRA.

Daca nu ati atins un nivel autentic de maiestrie in Tantra, nu scrieti, nu vorbiti, nu dati sfaturi, nu apreciati si nu criticati Tantra.

În afară de Tantra, există multe alte căi spirituale care pot fi abordate, NU NECESITĂ CONDIȚII ATÂT DE STRICTE ȘI SUNT EXCELENTE – de exemplu, creștinismul practic autentic, yoga, disciplinele taoiste, chi kung, tao . Vă avertizăm că, așa cum aurul are multe variante de falsificare, în afară de Tantra autentică, ce este foarte rarâ, există numeroase lucrări, cursuri și grupări intitulate „de tantra” ce sunt superficiale și nu onorează acest excepțional curent spiritual. Există, de asemenea, așa-numita ”tantra demonică”, care este o oroare pentru ceea ce înseamnă binele, frumusețea, iubirea și spiritualitatea. Vă sugerăm, în primul rând, să vă feriți cu putere de a greși astfel.

Acharya Shiva Shankara